نمایش یک نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36

لباس SMART SAFETY

یکی دیگر از لباس های محافظتی که کاربر را در برابر سایدگی ، ذرات و ایروسل های های خشک خطرناک و پاشیده شدن کم مایعات غیرخطرناک محافظت می کند لباس SMART SAFETY است .

این محصول برای کارگران صنعت کاهش آزبست و سرب ، پاک سازی زیست محیطی و کار در محیط هایی که رات خطرناک کوچک وجود دارند بسیار مناسب است .